Menu

Jaké jsou podmínky při odchodu do předčasného důchodu?

5.8.2018 - Finance
Jaké jsou podmínky při odchodu do předčasného důchodu?
.


Důchodový věk se neustále zvyšuje. Lidem, kteří se na něj nemohou dočkat se tak někdy pořád vzdaluje. Když už je pro ně pracovní nasazení z nejrůznějších důvodů neúnosné, mohou za určitých podmínek odejít do důchodu předčasně. Jaké ty podmínky ale jsou a jsou vůbec výhodné? Pojďme se na ně blíže podívat.
finance a budík.jpg
Předčasný důchod
Nárok na starobní důchod vzniká současně za dvou podmínek. Patří sem potřebná doba pojištění, tedy odpracovaných let, případně náhradní doby pojištění a dosažení důchodového věku. Ten, kdo je splní, může odejít na takzvaný odpočinek už dříve. Nyní platí úprava zákona o důchodovém pojištění tak, že osoba, která se rozhodne požádat o předčasný důchod, musí mít alespoň 35 let pojištění. Současně osoba, která by dosáhla důchodového věku v 63 letech, může odejít o tři roky dříve do penze, ta, která má hranici důchodového věku vyšší, než 63 let, může požádat o důchod až o pět let dříve, ne však před dosažením 60 let věku.
Kdo se pro předčasný odchod do penze rozhodne, měl by vědět, že dávka bude krácena, a to procentuálně, dle aktuální doby, o níž bude dotyčná osoba dříve doma. I když pak člověk dosáhne řádného věku, v němž by mohl o důchod požádat, nebude příjem dorovnán, jak tomu bylo v minulosti.
přeložená dvoustovka.jpg
O kolik se důchod krátí?
Starobní důchod se skládá ze dvou částek, základní výměra je dána zákonem a jedná se o pevnou částku. Procentuální výměra se odvíjí od předchozích výdělků jednotlivce. Právě ta bude při odchodu do předčasného důchodu krácena. Za každých i započatých 90 dní, zbývajících do řádného starobního důchodu o:
–          0,9 % výpočtového základu za prvních 360 kalendářních dnů,
–          1,2 % je to pak za období od 361. – 720. kalendářního dne,
–          1,5 % pak činí srážka za období od 721. kalendářního dne.
Kdo se chce dozvědět přesná procenta svých srážek a vhodné období odchodu do důchodu tak, aby nebyl moc krácen, může navštívit pobočku Okresní správy sociálního zabezpečení dle svého trvalého bydliště. Zde si také může případnou žádost o starobní důchod ať už řádný či předčasný, podat.

.

Jaké jsou podmínky při odchodu do předčasného důchodu?
4.5 (90%)2
.