Menu

Nechte si zjistit, jaké máte nároky

18.2.2019 - Služby
Nechte si zjistit, jaké máte nároky

V každém zaměstnání může dojít ke zranění, které si pracovník sám nezaviní. Některá pracoviště jsou více riziková a některá méně. Stát se vám ale může cokoliv, kdykoliv a kdekoliv. Pokud došlo na pracovišti nebo místech, která se do něho počítají, k nějakému úrazu, pak máte jistě nárok na odškodnění.

zranení

Léčení i rehabilitace jsou tedy zastaveny a je možné přistoupit k řešení finanční stránky věci. O stavu, kdy se bude hovořit o trvalých následcích, rozhoduje pochopitelně ošetřující lékař.

Pouze soudní cesta je správná

Je také možné (a stává se celkem často), že se v pozdější době stav poškozeného ještě o něco zhorší. Mnoho lidí nemá tušení, že v tomto případě je možné žádat o nové hodnocení ztížení společenského uplatnění. Od nového hodnocení se poté ta přiznaná odečítají.

úraz

Léčba pracovního úrazu ale může trvat dlouhou dobu, a tak je možné lhůtu pro vymáhání nároku na finanční kompenzaci značně oddálit. Rozhodným momentem se stává den, kdy se dají trvalé následky hodnotit.

V zákoníků práce je řečeno, že se může ve výjimečných případech soudně zvýšit odškodné. Z toho je zřejmé, že domáhat se zvýšení odškodnění za trvalé následky https://www.poradnaodskodneni.cz/nahrada-skody-pracovni-uraz-trvale-nasledky, je nutné pouze soudní cestou. Tím pádem budete mít i jistotu, že nedošlo k pochybení ze strany pojišťovny. I to se stává poměrně často.