Menu

Stop mikropůjčkám bez licence

10.4.2018 - Finance
Stop mikropůjčkám bez licence

Trh by měly opustit všechny krátkodobé nebankovní půjčky, které nejsou podložené dostatečným kapitálem, nemají jasné vlastníky a nejsou prověřené centrální bankou. To znamená, že na trhu zůstanou pouze ověřené firmy.

Nový zákon o spotřebitelském úvěru
Tuto novelu zákona vydává ministerstvo financí od prosince tohoto roku, a ještě téhož měsíce nabude platnosti. Jedná se o ochranu spotřebitelů, ale také se chce Česká národní banka postarat o to, aby byly velmi zpřísněny podmínky, které jsou kladeny pro poskytovatele těchto nelicencovaných krátkodobých nebankovních půjček.
mnoho Euro mincí
Do konce února je čas
Konec druhého měsíce roku 2017 je limitem pro podání žádosti o udělení licence na tuto živnost, kterou bude nadále vydávat pouze centrální banka. Pokud do této doby živnostníci, živící se z úrokových sazeb z krátkodobých nebankovních půjček, žádost nepodají, oprávnění k tomu, vykonávat tuto činnost, ztratí.

Co ještě musí živnostníci v tomto oboru splnit, aby mohli poskytovat nebankovní půjčky?
–          Vlastnit platnou licenci
–          Doložit odbornou způsobilost
–          Prokázat klientovu schopnost splácet
–          Vlastnit základový kapitál v minimální výši dvacet milionů korun
podepisování smlouvy o půjčce
Kolik nebankovních poskytovatelů na trhu zbude po zavedení novely zákona o spotřebitebitelksém úvěru?
To je těžké odhadnout a Česká národní banka se zatím také nijak nevyjadřuje. Toto podnikání bylo založeno na základě živnostenského listu a mohl jej poskytovat kdokoli. Neexistují tedy přesné statistické údaje o tom, kolik fyzických osob či firem se tomuto odvětví věnovalo. Důležité je, že se chce Česká národní banka zasadit o to, aby na trhu nabídky zůstávaly pouze společnosti, kterým lze ze strany spotřebitele důvěřovat. Přesto centrální banka předpokládá, že žádostí o licenci jim od prosince do února přijde maximálně stovka. Česká národní banka doufá, že se trh pročistí.