Menu

„Víš, Olinko, včera jsem si užila krásnou masáž.“

10.4.2018 - Služby
„Víš, Olinko, včera jsem si užila krásnou masáž.“

Když opustíme to, že naše známé přeci máme rádi a přejeme jim chvilku příjemného oddychu a relaxace, ať je to třeba při masáži, nebo někde jinde, tak v sobě můžeme pozorovat negativní vlnu pocitů, která se nám valí do hrudí hned za kamarádskou přejícností. Možná, že si v hlavě časem začneme pokládat i jízlivé otázky jako: „Jak to, že máš peníze na masáž? Nesplácíš přece hypotéku?“, nebo: „Kde na to vzal? Vždyť byl donedávna nezaměstnaný a už bezmyšlenkovitě rozhazuje?“

Nemusíte se obviňovat, pokud i vás takovéto myšlenky napadají. To z vás mluví jen přirozená lidská závist. Dokud ji držíte na uzdě a dokážete svým přátelům i tak od srdce říci, že jste rádi, že zažili něco krásného, tak je vše zcela v pořádku.

Ale co vlastně závidíme?
Sice si to nechceme přiznat, ale my svým přátelům zazlíváme to, že oni si našli čas sami na sebe a zhýčkali se, kdežto my ne! My máme v hlavě tisíce povinností a úkolů, které mají přednost před jakýmikoli rozmary, ale oni dokázali vše na chvíli odsunout, vypnout se a zaplatili si pár chvil tělesného blaha, které ovšem rovněž prospělo i jejich zdraví! Potom se také pod tím, co se projevuje jako závist, skrývá i hněv na sebe sama, že o svou tělesnou schránku tak dobře nepečujeme.
zvuková masáž

Takže co máme říct příště příteli, který se nám pochlubí s takovou novinkou?

A)     Varianta pro známé a dobré přátele: Jak sis to užil? Kolik tě to stálo? Byla to dobrá masáž? Půjdeš tam někdy zase?

B)      Varianta pro nejlepší přátele: Jak sis mohl dovolit nevzít mě s sebou? Co si to dovoluješ, takhle si užívat beze mě?! Příště jdu s tebou a platíš, abys mi to vynahradil!

C)      (Varianta pro partnera: Tys byl na masáži beze mě? S kým?! Co tě k tomu vedlo? Ty mě podvádíš?!)
masáž kameny
A poučení, které z toho všeho plyne? Prioritně: Chodit na masáže je dobré. A dále: Jinak se chováme ke známému, jinak k nejlepšímu příteli, ale hlavní je nikdy a za žádných okolností nechodit na masáže bez svého životního partnera, nebo vám hrozí rozchod (popř. rozvod!).