Menu

Žádejte odškodnění za neuskutečněný let

18.6.2019 - Služby
Žádejte odškodnění za neuskutečněný let

V poslední době stále více slýcháme, že na některém letišti došlo k potížím a odlety musely být odloženy nebo dokonce zrušeny. Je to jistě situace, která je velice nepříjemná pro obě strany. Jak pro dopravní společnost, tak i pro cestujícího. A nezáleží na tom, zda letíte za služebními povinnostmi anebo si chcete odpočinout na některém mořském pobřeží.

Vyhovění žádosti o kompenzaci závisí na

  1. délce zpoždění letu v cílové destinaci.
  2. tom, zda se jedná o let spadající do regulace EC 261/2004.
  3. délce doby před odletem, ve které vám byla doručena informace o zrušení letu.

Pochopitelně záleží i na tom, z jakého důvodu byl let zrušen anebo jeho počátek posunut natolik, že může být za zrušený považován.

Někdy letecká společnost zodpovědnost nenese

Za zrušení letu může být považována také situace, kdy vám dopravce změní dobu odletu, respektive příletu méně nežli čtrnáct dnů před plánovaným datem a časem odletu.   

letadlo přistává.jpg

Záleží prostě na mnoha okolnostech a je vždy nepříjemné se do podobné situace dostat. Kompenzace ale může nepříjemné zážitky pomoci trochu zmírnit.