Menu

Zdravotní pojištění: jaká máme práva a povinnosti?

10.4.2018 - Finance
Zdravotní pojištění: jaká máme práva a povinnosti?

Jednou za dvanáct měsíců má každý občan právo změnit svou zdravotní pojišťovnu, a to k prvnímu dni kalendářního pololetí. Co všechno musíte udělat, než změníte pojišťovnu, jak pojišťovnu změnit a na co si dát pozor? Přinášíme rychlý přehled.
fonendoskop a propiska
VŠE OZNAMTE ZAMĚSTNAVATELI
A to v dostatečném předstihu. Pokud podáte přihlášku v prvním čtvrtletí a chcete se přepsat u jiné pojišťovny k prvnímu červenci tohoto roku, musíte to oznámit svému zaměstnavateli. Zaměstnanec je ze zákona povinen svému zaměstnavateli oznámit změnu zdravotní pojišťovny, aby bylo zdravotní pojištění hrazeno zaměstnavatelem na správný účet a nikde omylem nevznikaly dluhy a jinde přeplatky. Rovněž byste měli nahlásit změnu pojišťovny svému praktickému lékaři.
lékařské záznamy
STÁTNÍ POJIŠTĚNCI MAJÍ NEJMÉNĚ STAROSTÍ
Pokud patříte mezi pojištěnce, za které platí zdravotní pojištění stát, například studenti, lidé v důchodovém věku, maminky na rodičovské nebo mateřské dovolené, lidé, kteří samostatně podnikají případně lidé, kteří nemají své vlastní příjmy, veškeré povinnosti spjaté s přechodem k nové pojišťovně, zařizuje nová pojišťovna. Vy v takovém případě nezařizujete nic.

U LÉKAŘE SE PROKAŽTE NOVÝM PRŮKAZEM
Pokud potřebujete zdravotní ošetření v době, kdy už máte uzavřenou smlouvu, ale ještě nevlastníte kartičku pojištěnce, musíte se telefonicky domluvit s pojišťovnou, aby vám dala dočasnou kartičku, nebo papírové potvrzení, že už jste u nové pojišťovny. Pokud k prvnímu červenci přecházíte k nové pojišťovně, od téhož data už se u lékaře nemůžete prokázat starou kartičkou pojištěnce.
lékař při odběrech vzorků
JEDNOU ZA PŮL ROKU A PŘIHLÁŠKA DOPŘEDU
Zdravotní pojišťovnu je od loňského roku možné měnit jednou za dvanáct měsíců, a to pouze k prvnímu dni nového pololetí. Musíte podepsat tři měsíce předem přihlášku a podat ji na pojišťovnu. Pokud chcete přejít k nové pojišťovně k prvnímu lednu následujícího roku, musíte podat přihlášku opět tři měsíce předem. Nemůžete podávat přihlášku v jiném období než v prvním a třetím čtvrtletí.